παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά
επιτυχής εγγραφή

Soft Athens

Θα σας έρθουν αυτόματα δύο emails. Ένα για την επιβεβαίωση της εγγραφής σας και το δεύτερο με τον κωδικό της τάξης. Παρακαλούμε ελέγξτε όλους τους φακέλους αλληλογραφίας σας.

We use Brevo as our marketing platform. By clicking below to submit this form, you acknowledge that the information you provided will be transferred to Brevo for processing in accordance with their terms of use

Με την επιλογή ΕΓΓΡΑΦΗ από κάτω, θα σας έρθουν αυτόματα δύο emails, ένα για την επιβεβαίωση της εγγραφή σας, και στη συνέχεια ένα δευτέρο, για την είσοδο σας στο πρόγραμμα